Adatvédelem

A City Pc Shop Bt. tájékoztatja a website látogatóit a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről.

Az adatkezelő:
Az adatok kezelője a City Pc Shop Bt., H-6724 Szeged, Öthalom u. 8.

A kezelt adatok:
Kapcsolatfelvételi regisztráció esetén csupán egy nevet az elérési adatokat valamint egy működő e-mail címet kell megadni.
A felhasználó a regisztrációt követően önkéntesen megadhatja további személyes adatait is: nevét, telefonszámait, fax számát, ezek a további kapcsolatfelvételhez nélkülözhetetlenek.

Az adatkezelés célja:
Kapcsolatfelvétel. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az adatkezelés időtartama:
A regisztrációs adatok a regisztrált felhasználó kezdeményezésére történő törlésig maradnak a rendszerünkben.

Az adatokhoz hozzáférők köre:
A kapcsolati regisztráció adataihoz a City Pc Shop Bt. munkatársai, valamint a kapcsolatfelvételt végző marketing munkatársak férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül más személyeknek nem adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

Adatbiztonsági intézkedések:
Jogosulatlan belső hozzáférés lehetetlen, a külső támadások ellen pedig magas szinten konfigurált tűzfal védi az adatokat. A további szerverüzemeltetési információkat munkatársaink indokolt kérés esetén közlik az érintettekkel.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
A felhasználó személyéhez szorosabban köthető személyes adatok megadásáról maguk a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Tájékoztatás a pcshop@invitel.hu címen kérhető. A felhasználóknak joguk van kérni adataik törlését is. A regisztrációs adatok törlését a pcshop@invitel.hu címen kell kezdeményezni. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a felhasználóhoz kötődő minden adat.

Jogérvényesítési lehetőségek:
Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a City Pc Shop Bt. honlapjának üzemeltetői megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Tisztelettel:

Körmöczy László
üzletvezető